Menü
Your Cart

Adatvédelem

A GDPR a személyes adatok védelméről szóló, az Európai Unió és az Európai Tanács által elfogadott rendelet. A mozaikszó jelentése: General Data Protection Regulation, magyarul: általános adatvédelmi rendelet. 2018 május 25-től hazánkban is a GDPR szabályoz szinte mindent, ami személyes adatokkal kapcsolatos: azok összegyűjtését és rögzítését, tárolását, módosítását, továbbítását, egyszóval: bármilyen szintű felhasználását.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő

Adatátvevők

Panaszkezelés

Ügyfélkapcsolati központ – Telefonos megkeresés

Szállítás, összeszerelés, beszerelés, mérés, csomagszállítás

Áru-összekészítés szállítással

Értesítés a termék készletre kerüléséről

CCTV – biztonsági kamerák

Pénztári biztonsági kamerák

Parkoló 

Balesetek

Elveszett személyes tárgyak

Jelentkezés állásra

Elégedettségi felmérés

Marketing-kommunikáció

A jogaid

Címzettek (szerződéses partnerek, adatátvevők)

 

Adatkezelő

Társaságunk, az Mátra Industrial Manufacturing Kft., székhelye: 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 11., honlapja:

www.matraindustrial.hu a honlapon, az áruházaiban,ügyfélszolgálati központjában vagy az üzemeiben a részére szolgáltatott személyes adatok adatkezelője.

Elérhetők vagyunk e-mailen az office@matraindustrial.hu címen, vagy postacímünkön: Adatvédelem,

Mátra Industrial Manufacturing Kft. 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 11.

 

Adatátvevők

Eltérő rendelkezés hiányában a személyes adatokat  a tagvállalatokkal – közösen dolgozzuk fel, amelyek az adatkezelés műszaki feltételeit biztosítják

számunkra, vagy a megrendelések, igénybejelentések, panaszok, valamint a vásárlók egyéb kérései

intézésében vannak segítségünkre, ill. a marketingakciókban működnek közre. 


 

Az egyeztetéshez és az esetleges szerződéskötéshez személyes adatokra van szükségünk, ezen belül

az eladásra kínált termékről készült fényképekre és annak leírására, hogy a bútor milyen állapotban

van.

A személyes adatok megadása nélkül nem áll módunkban szerződést kötni.

Az adatokat szerződéses partnerünknek is továbbítjuk, amely az eladási ajánlatok benyújtására

szolgáló internetes rendszert működteti.

 

A személyes adatokat a szerződéskötéshez szükséges ideig őrizzük meg, illetőleg ennél tovább, ha ezt

jogszabály (pl. számviteli – vagy adótörvény stb.) írja elő. Ha nem kerül sor szerződéskötésre, akkor a

tárgyalások lezárulását követő egy hónap leteltével töröljük a személyes adatokat.

 

A katalógus online megrendelése

A honlapunkon elérhető online megrendelőlapon új termékkatalógus igényelhető.

A katalógust csak abban az esetben tudjuk kiküldeni, ha megkapjuk a szükséges személyes adatokat

és az ezek felhasználására vonatkozó hozzájárulást.

A megrendelő személyes adatait a katalógus kiküldésétől számított egy hónapig őrizzük meg.

 

Panasz

Közvetlenül az áruházakban, valamint e-mailben, telefonon vagy postai úton lehet panaszt

bejelenteni.

Mindegyik felsorolt esetben bekérjük azokat a személyes adatokat, amelyek a benyújtott igény

rendezéséhez szükségesek, valamint ahhoz, hogy adott esetben felvegyük a kapcsolatot a

bejelentővel. Ennek jogalapja az a törekvésünk, hogy minden jogszabályi előírásnak eleget tegyünk.

A személyes adatokat szerződéses partnereink (pl. szállítást, összeszerelés, beszerelést stb. végző

szolgáltatók) számára is elérhetővé tesszük, amennyiben az igény rendezéséhez erre szükség van.

A személyes adatokat legfeljebb 5 évig őrizzük meg általános panasz vagy a Panaszkönyvben szereplő

panasz esetén, garanciális igény benyújtása esetén pedig legfeljebb 3 évig. Ha számla kiállítására is

sor kerül, akkor a megőrzés ideje 8 év.

 

Információkérés

Vásárlóink e-mailben, telefonon vagy postai úton, sőt, akár a honlapunkon elérhető információkérő

nyomtatvány kitöltésével is kérhetnek bővebb felvilágosítást termékeinkről és szolgáltatásainkról,

úgy, hogy legalább az elérhetőségi adataikat megadják, hogy válaszolhassunk a feltett kérdésekre.

A személyes adatokat az információkérésre adott válasz elküldésétől számított egy hónapig kezeljük,

abból a célból, hogy válaszunkat újra elküldhessük amennyiben azt vásárlóink valamilyen okból nem

kapták meg.

 

Telefonhívás

Azokat az érdeklődőket, akik ügyfélszolgálati központunkat hívják, a kezelő 

tájékoztatja arról, hogy adataikat írásban rögzíti. 

A hívásokról készült feljegyzést legfeljebb egy hónapig őrizzük meg, ennél tovább csak abban az

esetben, ha erre a hívás tárgyával kapcsolatos igények teljesítéséhez szükség van.

Vásárlóink személyes adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig, valamint ezen túl is annyi

ideig őrizzük meg, hogy teljesíthessük a szerződéssel kapcsolatos egyéb igényeket (pl. garanciális

igények stb.).

 

Szállítás, összeszerelés, beszerelés, mérés, csomagszállítás

A megvásárolt árukhoz házhoz szállítás vagy csomagkézbesítési szolgáltatás rendelhető online vagy

személyesen az áruházban, továbbá összeszerelés, beszerelés, sőt, mérési szolgáltatás is rendelhető a

pontos megtervezése érdekében.

Ezekhez a szolgáltatásokhoz személyes adatokat kell kérnünk vásárlóinktól, többek között azt, hogy

töltsék ki a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges szolgáltatási kérdőívet. A személyes adatok megadása

nélkül nem áll módunkban szerződést kötni, így a szolgáltatást sem biztosíthatjuk.

A szóban forgó személyes adatokat azok a szerződéses partnereink is kezelik, akik megbízásunkból az

egyes szolgáltatásokat végzik (pl. szállítás, összeszeelés, beszerelés, mérés, csomag házhoz szállítása)

Vásárlóink személyes adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig, valamint ezen túl is annyi

ideig kezeljük, hogy teljesíthessük a szerződéssel kapcsolatos egyéb igényeket (pl. garanciális igény

stb.) illetőleg ennél tovább, ha ezt jogszabály (pl. számviteli vagy adótörvény stb.) írja elő.

 

 

Áru-összekészítés szállítással

Ez a szolgáltatás kényelmes megoldást kínál azoknak a vásárlóinknak, akik nem akarják maguk

összekészíteni és hazaszállítani a kívánt árukat, hanem ránk szeretnék bízni ezeket a feladatokat.

A szolgáltatás megrendeléséhez személyes adatokat kell kérnünk, mert a szolgáltatást végző

szerződéses partnerünknek a házhozszállításhoz szüksége van az elérhetőségi adatokra. Ezen adatok

megadása nélkül nem áll módunkban szerződést kötni, így a szolgáltatást sem biztosíthatjuk.

Vásárlóink személyes adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig, valamint ezen túl is annyi

ideig kezeljük, hogy teljesíthessük a szerződéssel kapcsolatos egyéb igényeket (pl. garanciaigény stb.)

illetőleg ennél tovább, ha ezt jogszabály (pl. számviteli vagy adótörvény stb.) írja elő.

 

 

 

Értesítés a termék készletre kerüléséről

Ha egy termék átmenetileg nincs raktáron, vásárlóink kérhetnek olyan szolgáltatást, hogy sms-ben

vagy e-mailen,telefonon értesítsük őket az áru beérkezéséről. 

 Ehhez a szolgáltatáshoz szükségünk van a vásárló elérhetőségi adataira, és a

hozzájárulására ezek felhasználásához.

A személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ki nem küldjük az értesítést az árubeérkezéséről, ezt

követően töröljük.

 

 

Biztonsági kamerák (CCTV)

Az áruházunkba látogatókat a bejáratnál elhelyezett piktogram és egyéb tájékoztató feliratok

figyelmeztetik arra, hogy nyilvános tereinket megfigyeljük, és a biztonsági kamerák felvételeit jogos

érdekeinknek megfelelően megőrizzük, hogy megvédhessük vállalatunk és mások tulajdonát, és

incidensek esetén bizonyítékként használhassuk a felvételeket.

A kamerarendszer felvételeihez csak az informatika munkatársunk fér hozzá.

A felvételeket legfeljebb 3 napig őrizzük meg.

 Erről bővebb felvilágosítást a Mátra Industrial Manufacturing Kft. telephelyén   rendelkezésre álló Kamerás megfigyelési szabályzat ad.

 

Pénztári biztonsági kamerák

A pénztárnál fizető vásárlók esetében jogos érdekünkben a biztonsági kamerák felvételei mellett

külön is rögzítjük az egyes tranzakciókat, egyrészt a nagy készpénzforgalom miatt, másrészt mert a

vásárlók későbbi reklamációi esetén – ha úgy vélik, hiányzik valamilyen árujuk, amelyért fizettek – az

adatok bizonyító erejűek lehetnek.

A tranzakciók részleteit tartalmazó felvételeket legfeljebb 30 napig őrizzük meg.

 

 Balesetek és káresemények

Ha egy látogatónk sérülést szenved vagy tulajdonát kár éri, az erre vonatkozó előírásoknak

megfelelően jegyzőkönyvet veszünk fel az esetről, amelyet továbbítunk a biztosítónknak az igény

kivizsgálása céljából. A személyes adatokat annyi ideig őrizzük meg, amely idő az incidenssel

összefüggő követelések rendezéséhez szükséges. Az adatkezelés mindkét fél (nekünk és a sérülést

szenvedett fél) az incidenssel kapcsolatos jogai érvényesítésével és érdekeinek védelmével

kapcsolatos jogain alapulnak.

 

Elveszett személyes tárgyak

Előfordulhat, hogy látogatóink az áruházban elveszítik valamely személyes tárgyukat.

Ilyen esetben az elveszett tulajdonról felvett jegyzőkönyvhöz a vásárló személyes adataira van

szükségünk, ideértve az elvesztett tárgy leírását, valamint az illető elérhetőségi adatait arra az esetre,

ha a tulajdona megkerülne.

Az érintett személy személyes adatait az elvesztésről felvett jegyzőkönyv létrejöttének időpontjától

számított egy hónapig őrizzük meg, az illető jogainak védelme érdekében.

 

 

Állásra jelentkezés

A beadott önéletrajzokat a pozíció betöltése után egyéb rendelkezés hiányában megsemmisítjük. Az önéletrajzok adataihoz csak a HR-es kollégák férnek hozzá.

 

Elégedettségi felmérés

A szolgáltatásainkat igénybe vevő vásárlóinkat megkérdezzük, hogy megkereshetjük-e őket azzal

kapcsolatban, hogy mennyire elégedettek az igénybe vett szolgáltatással.

Ha a vásárló önkéntesen hozzájárul ehhez, e-mailben elküldjük számára a kérdőívet vagy a kérdőívre

mutató internetes hivatkozást, vagy esetleg telefonon keressük meg.

Ha valaki elégedetlenségét fejezi ki a kapott szolgáltatással kapcsolatban, akkor újra felvesszük vele a

kapcsolatot és további információkat kérünk, hogy ennek megfelelően tájékoztathassuk megbízott

szolgáltatónkat, és javítsuk a szolgáltatás minőségét.

A személyes adatokat annyi ideig őrizzük meg, ameddig ez az érintett vásárlóval való egyeztetés

miatt szükséges, vagy amíg a Vásárló vissza nem vonja hozzájárulását az adatai kezeléséhez.

 

Marketingkommunikáció

Ha érdekelnek a termékeinkre, szolgáltatásainkra és akcióinkra vonatkozó információk,

feliratkozhatsz, hogy rendszeresen küldjük neked ezeket a híreket. A feliratkozással automatikusan

hozzájárulsz ahhoz, hogy a megadott kommunikációs csatornákon (e-mailen, a Facebook

Messengerhez hasonló üzenetküldő rendszereken, sms-ben vagy postai úton) híreket,

reklámanyagokat küldjünk neked.

A hozzájárulásod visszavonásáig a személyes adataidat azok a szolgáltató partnereink is felhasználják,

akik segítenek nekünk a hírek összeállításában és szétküldésében. A hozzájárulást jogodban áll

bármikor visszavonni.

 

Cookie-k („sütik”)

Lásd az erre vonatkozó külön tájékoztatót a honlapunk alján.

 

A jogaid

Jogodban áll személyes adataidhoz hozzáférni, azokat kijavítani vagy törölni, adott esetben a

felhasználásukat korlátozni, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

Jogodban áll az önkéntes hozzájárulás alapján, vagy szerződés teljesítéséhez rendelkezésünkre

bocsátott személyes adataid hordozhatóságához, azaz ahhoz, hogy géppel olvasható és hagyományos

formátumban másolatot kapj az adatokról.

Jogosult vagy tiltakozni a személyes adataidnak a mi érdekünkben (pl. CCTV vagy direkt marketing

célból) történő kezelése és felhasználása ellen.

 

Jogodban áll bármikor visszavonni az adatok bizonyos célból történő felhasználásához adott

hozzájárulásodat. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatok visszavonást megelőző időszakban

történő kezelése, illetve felhasználása törvényesnek minősül.


Jogodban áll panaszt tenni az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság, NAIH), amelynek székhelye és elérhetőségi adatai itt találhatók: www.naih.hu.( e-mail cím:

ügyfelszolgálat@naih.hu)

 

Címzettek (szerződéses partnerek, adatátvevők)

 

Cégnév:                                                                                                                                                  Cím:

 

Szabó Ügyvédi Iroda                                                3200 Gyöngyös, Búza út 5.sz.2                                                            

Germinal 98 Bt.                                                    4211 Ebes, Ifjúság u. 9.

Paracelsus 2001 Bt.                                                3261 Abasár, Ady u. 9.

Generali Biztosító Zrt.                                                1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Lunir Kft.                                                            3031 Zagyvaszántó, Ady E. út 52.

DotRoll Kft.                                                        1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Kulcs-Soft Nyrt.                                                    1022 Budapest, Törökvész út 30/A

RLB-60 Bt.                                                        3000 Hatvan, Bálint út 40.

Raiffeisen Bank Zrt.                                                1054 Budapest, Akadémia u.6.

Zolnetwork Kft.                                                    1134 Budapest, Szabolcs u. 1/A II.e 10.a

Magyar Telekom Nyrt.                                                1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Telenor Mo. Zrt.                                                    2045 Törökbálint, Pannon út 1.

Eger Lavina Kft.                                                    3300 Eger, II. Rákóczi F. út 129.